Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Probishop.be is een webwinkel die beheerd wordt door Mawenheja bvba (hierna: Mawenheja), met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Erwetegemstraat 45 (KBO-nummer: 0673.828.910). U kan ons telefonisch bereiken via 0468/15.30.44 of 0491/59.15.51 en per e-mail via info@probishop.be
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de juridische relatie tussen Mawenheja en elke persoon die de website Probishop bezoekt en/of producten via de webwinkel bestelt. De eigen voorwaarden van de bezoeker en/of koper zijn dan ook niet van toepassing.
Mawenheja behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gaan van kracht op het ogenblik van publicatie ervan op de website.
Indien één of meerdere clausule van deze algemene voorwaarden zouden nietig worden verklaard, dan zal deze uitspraak geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. Mawenheja zal in dat geval de nietig verklaarde clausule vervangen door een nieuwe clausule die het dichtst aanleunt bij de nietig verklaarde clausule.

ARTIKEL 1 – PRODUCTEN

Enkel de producten die als te koop en beschikbaar worden vermeld op de website Probishop kunnen worden besteld.

ARTIKEL 2 – PRIJS

Alle prijzen op de website zijn uitgedrukt in euro per producteenheid. Het vermelde bedrag is steeds inclusief BTW maar exclusief de verzendkosten.
De prijs die vermeld staat in de bestelbevestiging (zie artikel 3) is de definitieve prijs die tevens de kosten omvat voor de hantering, de verpakking, de bewaring en de verzending van deze producten.
Mawenheja behoudt zich het recht voor om haar prijzen steeds te wijzigen. De producten worden aangerekend op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van registratie van de bestelling.
Wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de productomschrijving van een product op de website foutief zou aangeduid zijn ingevolge een technische of menselijke tekortkoming, dan behoudt Mawenheja zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren

ARTIKEL 3 – BESTELLING

Alleen personen ouder dan 16 jaar mogen een bestelling plaatsen.
Elke bestelling houdt de aanvaarding van de prijs en de productbeschrijvingen in.
Na ontvangst van de bestelling stuurt Mawenheja een bevestiging naar de Klant om de aanvaarding van zijn bestelling te bevestigen naar het door hem meegedeelde e-mailadres. De verkoop is pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling werd verzonden.
Mawenheja behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil zou bestaan met betrekking tot de betaling van de lopende of een eerdere bestelling of met betrekking tot het ongeoorloofd gebruik van de bestelde producten.
Verder behoudt Mawenheja het recht om bestellingen te weigeren zonder deze beslissing te moeten motiveren, wanneer problemen worden vastgesteld met de werking van de website, met inbegrip van pogingen tot fraude of het omzeilen van de ingevoerde veiligheidsmaatregelen.

ARTIKEL 4 – VALIDATIE

Door de bestelling te plaatsen, erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
De Klant erkent dat de gegevens geregistreerd door Mawenheja het bewijs vormen van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

ARTIKEL 5 – BESCHIKBAARHEID

Het productaanbod en de gehanteerde prijzen gelden zolang ze vermeld worden op de website, en zolang de voorraad strekt.
Indien een product tijdelijk onbeschikbaar is na het plaatsen van de bestelling informeert Mawenheja de Klant over de (langere) leveringstermijn via e-mail. Indien de Klant niet tevreden is met de termijn, kan hij ervoor kiezen zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

ARTIKEL 6 – BETALING

De bestelling moet contant betaald worden met één van de betaalmiddelen die op de website worden aangeboden wanneer de bestelling wordt geplaatst.
De betaling wordt uitgevoerd door de firma Mollie BV. De bestelling die door de Klant werd gevalideerd zal pas als effectief worden beschouwd wanneer de firma Mollie BV haar akkoord heeft gegeven voor de uitvoering van de transactie. In geval van weigering zal de bestelling automatisch geannuleerd worden. De klant wordt dan per e-mail op de hoogte gebracht.

ARTIKEL 7 – LEVERING

Na bevestiging van de levering en aanvaarding van de betaling van de transactie worden de producten verzonden naar het leveringsadres aangegeven tijdens het bestelproces.
De leveringsmethodes zijn: Bpost
De leveringstermijnen zijn : 2-3 werkdagen
De verzendingskosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid, gewicht en de afmetingen, volgens de door Bpost gehanteerde tarieven.

In geval van een bestelling van artikelen die op verschillende data leverbaar zijn, afhankelijk van hun beschikbaarheid, wordt de leveringstermijn van de bestelling gebaseerd op de langste termijn. Mawenheja behoudt echter de mogelijkheid om de levering onder te verdelen, zonder dat dit de Klant het recht geeft om zijn bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren. De deelname in de verwerkings- en verzendkosten zal slechts voor één verzending gefactureerd worden. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.